Een dossier is een geschiedwerk, een verslag van bluffen en paaien, van kleinzieligheid en het grote gebaar. Er wordt schriftelijk bevestigd, en er wordt akte gevraagd. Er wordt vastgesteld dat iets weggehouden is, doorgaans met spijt, en er worden stukken toegezonden, uitdrukkelijk ter toevoeging. Er worden termijnen scherp gesteld, en er worden rechtsmaatregelen aangekondigd, meestal met leedwezen, en met een duidelijke mededeling van wie de kosten onvermijdelijk zal dragen. Elk stukje tekst is een momentopname, en de hele verzameling van die momentopnamen heet dossier. Het is de heilige schrift van het ritueel ter zitting.

Download artikel als PDF

Advertentie