Op 21 januari 2005 trad de Verordening voor een Europese Executoriale Titel (EET-Vo) in werking, die per 21 oktober 2005 van toepassing wordt. De uitvoeringswet ligt nu bij de Raad van State. Grensoverschrijdende maar ook zuiver Nederlandse vonnissen inzake onbetwiste geldvorderingen kunnen op verzoek van de schuldeiser met een EET gewaarmerkt worden. Een verstekvonnis dat van een EET voorzien is, kan zonder tussenkomende maatregelen Europa-wijd geëxecuteerd worden. Maar wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van de regeling?

Download artikel als PDF

Advertentie