Toegang tot recht blijkt nog steeds niet verankerd in onze rechtsstaat. In de politiek spreekt men van ‘subsidie’, alsof het zou gaan om een activiteit waarbij het je vrijstaat om al dan niet een sponsorbijdrage te geven. Toegang tot recht is echter niet een vrijblijvend iets, maar een  grondrecht. Als een burger zelf onvoldoende draagkrachtig is, dient de overheid het ook hem financieel mogelijk te maken om toegang tot recht te krijgen.

Download artikel als PDF

Advertentie