Na uitkering van het geld van de bankgarantie kan er conservatoir beslag worden gelegd op vermogensbestanddelen van de begunstigde, eventueel door degene die opdracht heeft gegeven tot het stellen van de bankgarantie. Een dergelijk beslag frustreert het doel van de bankgarantie niet, meent althans het Hof Amsterdam in een uitspraak van 16 oktober jl.1 Janssen en Slegers denken daar anders over. Bij een bankgarantie moet men er op kunnen vertrouwen dat er daadwerkelijk wordt uitbetaald, een conservatoir derdenbeslag verhindert dat de begunstigde vrij beschikt over het uitgekeerde geld.

Download artikel als PDF

Advertentie