De gewijzigde Woningwet zit systematisch overzichtelijker in elkaar. Dit betekent niet een verbeterde handhaving van bouwregelgeving, want veel van de normen zijn nog steeds ingewikkeld. Mr. A.G.A. Nijmeijer zet de belangrijkste veranderingen van de Woningwet op een rij, zoals de  invoering van de zorgplicht en de zaaksgebonden werking van bestuursrechtelijke handhavingsbesluiten.

Download artikel als PDF

Advertentie