In het vorige nummer werden de samenvoeging van de WID en de Wet MOT beschreven, en de komende wetswijziging in het kader van de Derde Anti-witwasrichtlijn.1 In dit deel aandacht voor de uitspraak van het HvJ EG van 26 juni jl., die de witwasrichtlijnen ongedeerd liet. Vervolgens een kritische analyse van de voorlichting van de Orde in deze, en een oproep om haar (mede)toezichthoudende taak onder de loep te nemen. Aansluitend reageert de Orde.

Download artikel als PDF

Advertentie