Recent verscheen op de website van de rechterlijke macht de Beslagsyllabus 2005, die duidelijk maakt welk beleid de rechtbanken voorstaan bij de beoordeling van beslagrekesten. De syllabus is een actualisering van de eerdere syllabus.

Download artikel als PDF

Advertentie