De kantonrechters wikkelen ieder op eigen wijze de zogenaamde pro forma-verzoeken af. Er bestaan belangrijke verschillen in de wijze van indienen, de duur van de afwikkeling en de mogelijkheden voor ontbinding op termijn. Een rondje langs de velden geeft een praktisch overzicht.

Download artikel als PDF

Advertentie