Als een koper ontdekt dat de geleverde zaak gebreken vertoont, moet hij ‘binnen bekwame tijd’ bij de verkoper protesteren. De Hoge Raad heeft deze klachtplicht onlangs in drie arresten nader geconcretiseerd.

Download artikel als PDF

Advertentie