Afgelopen jaar was het jaar van de onderbouwde standpunten, hupjes, hekjes en heimelijke informatievergaring. Hier een samenvatting, gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in de Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en Nederlands Juristenblad (NJB). Vanwege het specialistische karakter zijn uitspraken over uit- en overlevering niet in de kroniek verwerkt. De kroniek ziet bovendien uitsluitend op  procesrechtelijke uitspraken en niet op strafrechtelijk van belang zijnde onderwerpen.

Download artikel als PDF

Advertentie