Het wettelijk verplichte procuraat kan per 1 juli 2006 worden afgeschaft mits er een landelijk advocatentableau totstandkomt. Tot die conclusie komt de door minister Donner van Justitie ingestelde werkgroep Afschaffing verplicht procuraat in een onlangs uitgebracht advies. Het advies heeft geen betrekking op de Haagse cassatieadvocatuur.

Download artikel als PDF

Advertentie