‘Mr. Loeffen was mijn stagiaire en werd kort na zijn beëdiging tot curator benoemd in het lege faillissement van aannemersbedrijf Meerhuys B.V. Wij zijn toen samen naar de fl inke villa van de DGA van Meerhuys B.V. gegaan, die zei dat er niets te halen viel. Ik ben toen dieper gaan graven en constateerde dat kort voor faillissement een bedrag van ƒ 750.000 werd overgeboekt van de bankrekening van (zustervennootschap) APO B.V. naar de debetrekening van Meerhuys B.V.

Download artikel als PDF

Advertentie