Daan de Snoo suggereert in zijn reactie op ons artikel (Advocatenblad 2005-1, p. 18-23) dat wij tegenstanders van de afschaffing van het wettelijk verplicht procuraat zijn.Wij hebben echter niets anders gedaan dan het in kaart brengen van knelpunten en misverstanden die kennelijk over het hoofd worden gezien.

Download artikel als PDF

Advertentie