Dit was de kop van het verslag in het Advocatenblad van de vergadering van het College van Afgevaardigden van 28 juni 2007. Het verslag was zoals te doen gebruikelijk van de hand van journalist Jan Pieter Nepveu, die schrijft: ‘Het ging maar om de locatie van het Jaarcongres, maar de boodschap was dat de Algemene Raad (AR) op dit en veel andere punten meer en eerder dient te overleggen met het College.’ Sinds 1 oktober 2005 ben ik ‘achter de tafel’ aanwezig in de Collegevergaderingen. In tegenstelling tot veel afgevaardigden kom ik dus net kijken. Eén conclusie kan ik nu echter al wel trekken: zowél het College als de AR wil serieus genomen worden.

Download artikel als PDF

Advertentie