Beroepsgeheim en verschoningsrecht: het zijn onderwerpen die op gezette tijden pennen en tongen in beweging zetten. Niet alleen bij beroepsmatige geheimhouders, zoals advocaten, maar ook aan de borreltafel en in de krant. Het zijn gevoelige onderwerpen, die vooral de aandacht vragen als er iets mis gaat – of mis lijkt te gaan. Een gegijzelde journalist die zijn bron niet wil onthullen; een strafzaak die is vastgelopen omdat bepaalde telefoontaps niet zijn gewist; een inbreuk op het verschoningsrecht (door de Commissie-Van Wijmen tot kernwaarde van ons beroep uitgeroepen) krachtens de WID/ Wet MOT en de daarmee samenhangende ‘audits’.

Download artikel als PDF

Advertentie