Een van de nieuwe wetten die het strafproces ingrijpend moeten ‘stroomlijnen’ betreft de op 1 januari jl. in werking getreden bepalingen voor het horen van getuigen. De verdediging dient sneller dan voorheen de gewenste getuigen op te geven. De wijzigingen dwingen advocaten in strafzaken tot een actievere stijl van procederen. Dian Brouwer schetst de oude wettelijke regeling, somt de belangrijkste veranderingen op en geeft enkele tips om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met de nieuwe stijl van procederen.

Download artikel als PDF

Advertentie