Een voorlopige voorziening kan niet alleen worden verkregen in kort geding, maar ook door middel van een provisionele vordering in een aanhangige bodemprocedure. Bij deze tweede voorziening kan het bijvoorbeeld gaan om opheffing van conservatoir beslag, verlaging van een bankgarantie,  ontruiming van het gehuurde of betaling van een voorschot. Wanneer is de provisionele vordering een goed alternatief voor de kortgedingprocedure?

Download artikel als PDF

Advertentie