Op 1 januari van 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden. In dit artikel wordt ingegaan op de door dat nieuwe erfrecht geïntroduceerde wettelijke verdeling en de wilsrechten van kinderen. Dit nieuwe erfrecht, dat juist voor gezinnen ingrijpende wijzigingen meebrengt, wordt toegelicht aan de hand van een casus.

Download artikel als PDF

Advertentie