In het voetbal kan het, zoals bekend, hard toegaan. Maar is dat reden voor strafrechtelijk optreden, of kan er beter een wettelijk tuchtrecht worden ingevoerd? Een arrest van de Hoge Raad uit april van dit jaar laat zien dat voorwaardelijk opzet in het voetbalspel bijzonder ingewikkeld ligt.

Download artikel als PDF

Advertentie