De Commissie Insolventierecht wilde de huidige Faillissementswet niet slopen maar renoveren. Maar doordat ze in overleg met het ministerie koos voor fundamentele koerswijzigingen, samengebracht in een kant-en-klaar Voorontwerp, plaatst ze de wetgever voor een voldongen feit. Wat behelzen de voorstellen, en welke passen wel en welke niet bij een renovatie?

Download artikel als PDF

Advertentie