‘We wilden op een ludieke manier aandacht vragen voor het vonnis. Het was en is niet onze bedoeling om de advocaat in kwestie aan de schandpaal te nagelen. Wij maken zijn naam niet bekend,’ aldus Menno Heerma van Voss van advocatenkantoor SOLV over de prijsvraag inzake een volgens de rechter ‘extreem buitensporig’ declarerende advocaat in een IE-zaak.

Download artikel als PDF

Advertentie