In zijn vergadering van 3 maart 2008 heeft de Algemene Raad het volgende beleid vastgesteld. Dit beleid, met ingangsdatum 1 april 2008, is een uitwerking van de hardheidsclausule die is neergelegd in art. 13 lid 4 en art. 14 lid 11 Stageverordening 2005. Tevens is dit beleid van toepassing op verzoeken die op grond van art. 14 lid 9 jo lid 10 Stageverordening 2005 worden ingediend bij de Algemene Raad.

Download artikel als PDF

Advertentie