Uit het vonnis van de Rechtbank Alkmaar van 1 juli 20031 – gemeld in Orde van de Dag van 18 december jl. – zou kunnen worden afgeleid dat de secretaresse van een advocaat geen verschoningsrecht heeft als ze een afspraak maakt met een cliënt. Volgens Taru Spronken en Fokke Fernhout is dit een betreurenswaardige uitglijer van de rechtbank.

Download artikel als PDF

Advertentie