‘Het is een mooie opsteker voor ons, want het beroepsgeheim is universeel,’ zegt Herbert Cotterell, portefeuillehouder tuchtrecht in de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten over het arrest dat het Grondwettelijk Hof van België eind januari wees. ‘Misschien moet de Orde een proefproces entameren.’

Download artikel als PDF

Advertentie