Waarom nu weer die collaborative divorce, als je toch al de gewone echtscheiding hebt, en ook mediation? Onder meer omdat advocaten in het proces optreden als adviseur én er ‘wordt vastgelegd dat er niet wordt geprocedeerd maar onderhandeld tot er overeenstemming is bereikt’. Aldus Annette van Keulen, secretaris van de Vereniging Collaborative Divorce Holland, die oktober jl. werd opgericht.

Download artikel als PDF

Advertentie