De afgevaardigden bespraken 27 maart onder meer het Financieel Jaarverslag 2007, het rechtsgebiedenregister, het protocol inzake Wid en Wet MOT, en het vrijstellingsbeleid voor de Beroepsopleiding.

Download artikel als PDF

Advertentie