De afschaffing van het verplichte procuraat per aanstaande maandag, zal wel wat praktische problemen veroorzaken. Al beloven rechtbanken en hoven de eerste tijd coulant te zijn met verkeerd (niet: te laat) ingediende stukken, de redactie geeft na het vorige nummer nog eenmaal een erkend procureur het woord om te wijzen op mogelijke valkuilen.

Download artikel als PDF

Advertentie