In geval van onrechtmatige opsporingshandelingen, ofwel onherstelbare vormverzuimen in het vooronderzoek, kan de rechter – als meest vergaande sanctie – het OM nietontvankelijk verklaren. De Hoge Raad besliste in een standaardarrest uit 2004 dat deze sanctie in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk is, wanneer de ‘met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan’.

Download artikel als PDF

Advertentie