Steeds meer advocaten komen in aanraking met het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) als zij minderjarige delinquenten, vreemdelingen of jeugdzorgcliënten bijstaan. Defence for Children International, een onafhankelijke organisatie die wereldwijd opkomt voor rechten van kinderen, adviseert en begeleidt in juridische procedures en kan onder andere advocaten ondersteunen.

Download artikel als PDF

Advertentie