Wat zijn een jaar na de EHRM-uitspraak in de Salduzzaak de gevolgen voor het Nederlandse strafproces? Het EHRM heeft nog in een reeks van zaken uitspraak gedaan en heeft in twee recente uitspraken extra eisen gesteld aan het doen van afstand van het recht op bijstand en het recht op bijstand tijdens de politieverhoren onderstreept. Hoe verhouden de ontwikkelingen in Nederland zich met de recente uitspraken?

Download artikel als PDF

Advertentie