Het is nog maar elf jaar geleden dat de historicus E.W.A. Henssen het monumentale Twee eeuwen advocatuur in Nederland publiceerde, een prachtig boek waarin het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse balie vanaf 1795 wordt beschreven. In dat jaar worden de Fransen, door velen in Nederland als bevrijders beschouwd, ingehaald en de zogenaamde Bataafse omwensteling was een feit, een omwenteling waarbij advocaten, net als bij de Franse revolutie, een grote rol speelden.

Download artikel als PDF

Advertentie