Gehoorzaamheid aan de Grondwet’ formuleren we in de nieuwe Advocatenwet waarschijnlijk anders, maar iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Met eerbied voor de rechterlijke autoriteiten ook, denk ik. Opstaan voor de rechter is symbolisch en een eenvoudige en praktische uiting van eerbied die niets te maken heeft met een ‘krampachtige norm- en ritueelversterking’, zoals rechter Ingelse betoogt (NRC Handelsblad 8 september jl.).

Download artikel als PDF

Advertentie