Oneindig lijkt het aantal vereisten dat aan andidaatrechters wordt gesteld, en desondanks worden het er steeds meer. Terwijl het toch gewoon gaat om goed kunnen luisteren en onpartijdigheid. Omdat advocaten doorgaans ook over deze vaardigheden beschikken, kunnen zij prima doorstromen tot het rechtersambt, meent prof. mr. Hans den Tonkelaar, die op woensdag 2 september zijn oratie uitsprak bij het aanvaarden van de leerstoel Rechtspraak.

Download artikel als PDF

Advertentie