Nu een Europees OM van start gaat, wordt de vraag nijpend waar de Europese balie blijft. Nederlandse strafadvocaten hebben immers veel ervaring met adhoc-tribunalen die geen behoorlijke organisatie voor de verdediging kenden. En de Nederlandse overheid heeft als vermoedelijk gastland van het Euro-OM de plicht om de evenredigheid van procesbewapening te doen garanderen.

Download artikel als PDF

Advertentie