Deze kroniek beperkt zich tot uitspraken gepubliceerd in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) en Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en besteedt geen aandacht aan de begrippen ‘bestuursorgaan’ en ‘besluit’. Nieuw in deze periode was de eerste jurisprudentie over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Verder lijkt het belanghebbendenbegrip steeds strategischer te worden ingezet, om ‘procedeerclubs’ buiten de deur te houden, maar ook om een bundeling van individuele belangen te bevorderen en om in afgeleid-belangsituaties toch beroepsrecht toe te kunnen kennen. Ook nog niet uitontwikkeld is de tendens naar finale geschillenbeslechting.

Download artikel als PDF

Advertentie