De laatste Kroniek insolventierecht in dit blad dateert uit 2006, reden waarom onderstaande kroniek de periode 2007 en 2008 beslaat. Behandeld worden de meest in het oog springende arresten van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere uitspraken. Waar nodig worden de uitspraken in het kader van eerdere arresten van de Hoge Raad geplaatst en worden commentaren bij de uitspraken aangehaald.

Download artikel als PDF

Advertentie