Sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet op 1 januari 1998 heeft het mededingingsrecht zich behoorlijk ontwikkeld. Dit eerste overzicht behandelt de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland en plaatst ze in de context van het EG-mededingingsrecht. De begrippen ‘misbruik machtspositie’, ‘mededingingsbeperkende overeenkomsten’ en ‘concentratietoezicht’ staan centraal. Binnenkort publiceren we een analyse van verboden afspraken die de mededinging beperken.

Download artikel als PDF

Advertentie