De Amsterdamse liberaalvrijzinnige advocaat Gerard Spong en de moslim-fundamentalistische Mohammed Enait zijn het met elkaar eens: een advocaat hoeft niet op te staan voor de rechter. Een interessant Spong-Enait pact, gebaseerd op een klassiek voorbeeld van begripsverschil bij terminologische gelijkheid. Bij Spong ligt namelijk geen loyaliteitsconfl ict aan zijn opvatting ten grondslag: enkel pragmatisme.

Download artikel als PDF

Advertentie