In mijn Opinie van 15 februari 2008 heb ik betoogd dat, door middel van een drietal onmogelijke restricties, de wetgever en de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam de vrije advocatenkeuze van de onverdachte en onverzekerde rechtzoekende vakkundig om zeep hebben geholpen. Op mijn standpunt werd gereageerd door drs. J. van Dijk en door mr. F. van der Hoek in hun Opinie van 7 maart 2008.

Download artikel als PDF

Advertentie