Een verbeterde versie van de Beslagsyllabus is op 3 februari jl. vastgesteld door het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de sectoren Civiel van de rechtbanken (LOVC). Afgezien van de wijzigingen die verband houden met de afschaffing van het procuraat en de toevoeging van enkele verwijzingen naar uitspraken, betreffen de wijzigingen het volgende.

Download artikel als PDF

Advertentie