Juridisch Nederland doet het internationaal niet slecht. Professioneel, nuchter en tolerant met een gezonde handelsgeest, is wat ik recent bijvoorbeeld in China hoorde. ‘Daarom bestaat (ook) bij grote ondernemingen de trend om, waar mogelijk, in een overeenkomst op te nemen dat in geval van geschil de Nederlandse rechter (in de zin van een bepaalde daartoe aangewezen rechtbank) bij uitsluiting bevoegd is om van een geschil kennis te nemen.

Download artikel als PDF

Advertentie