In Nederland zijn voor internationaal opererende concerns 16.000 vennootschappen gevestigd die worden beheerd door zo’n 140 trustkantoren. Advocaten komen daar soms mee in aanraking, of verrichten zelf ‘trustdiensten’. Wanneer is het aanbieden van deze diensten vergunningplichtig? Wat zijn de risico’s? En hoe is het toezicht erop geregeld?

Download artikel als PDF

Advertentie