Omdat rechters zich verplichten tot onpartijdigheid, moeten ze verplicht worden zich te verschonen als er goede redenen zijn om aan hun onpartijdigheid te twijfelen. ‘De vrijblijvendheid van de verschoningsregeling ondergraaft het vermoeden dat rechters onpartijdig zijn.’ En: ‘In het openbare register moeten onder andere de (neven)functies worden vermeld die voorafgingen aan de rechterlijke benoeming.’

Download artikel als PDF

Advertentie