Bijna verscholen tussen stapels dossiers staan de bloemen en gelukwensen voor Rob Hamerslag na de uitreiking van de Amsterdamse Dekenprijs.
Dertig jaar heeft hij geijverd voor vakwerk in vreemdelingenzaken. De Amsterdamse deken roemt de hardnekkigheid én het ‘fi ngerspitzengefühl’ waarmee hij ook de zaak van Mosa tot een goed einde heeft gebracht. Hamerslag en de zijnen hadden in 1984 nog maar enkele maanden hun kantoor, toen de zaak ging spelen.

Download artikel als PDF

Advertentie