De intimiderende wijze waarop de AIVD De Telegraaf heeft aangepakt, daarin gesteund door minister van Binnenlandse Zaken Guusje Ter Horst, is zorgelijk. Volgens mij staat de rechtsstaat ter discussie zodra de overheid geen rekenschap aflegt over vermeend eigen falend optreden, en die weigering baseert op de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Volgens spaarzame jurisprudentie (HR, 1952) kan informatie die tot stand is gekomen, verzameld of toeziet op, vermeende, strafbare feiten door de overheid gepleegd, geen ‘staatsgeheim zijn. Ook om te voorkomen dat strafbare feiten door de staat gepleegd aan parlementaire en journalistieke controle kunnen ontkomen.

Download artikel als PDF

Advertentie