Zeker na de herziening van rechtsvordering mag van partijen worden gevergd dat ze de stukken zo snel mogelijk inbrengen of beargumenteren waarom ze dat niet deden. Maar wat is tijdig? Met het letten op de termijnen van de procesreglementen is nog niet voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor.

Download artikel als PDF

Advertentie