Uit het verslag van de griffi er van het Hof van Discipline blijkt dat het aantal tuchtrechtelijke maatregelen die het hof in 2008 oplegde vergelijkbaar is met dat van 2007. Iets meer waarschuwingen (40 resp. 31), iets minder berispingen (17 resp. 22), minder (on)voorwaardelijke schorsingen (29 resp. 19) en minder schrappingen (5 resp. 2).

Download artikel als PDF

Advertentie