De Nederlandse Orde van Advocaten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie en daarmee is zij een openbaar lichaam. De Orde heeft daarom ten doel het bevorderen van de toegang tot het recht door burgers en hun organisaties, voor zover de advocatuur bij het verkrijgen van die toegang een rol speelt.

Download artikel als PDF

Advertentie