Kantonrechters hanteren vaak de kantonrechtersformule voor de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. De gerechtshoven wezen deze formule steeds van de hand, maar hebben nu een eigen formule ontwikkeld, en deze geeft belangrijke handvatten voor de (arbeidsrecht)praktijk.

Download artikel als PDF

Advertentie