Als een opgeheven beslag in hoger beroep herleeft, moeten tussentijdse wijzigingen in de rechtstoestand van het beslagen goed worden geëerbiedigd. Onlangs heeft de Hoge Raad zijn eigen oordelen in dezen bevestigd en de gevolgen voor de derdeverkrijger gepreciseerd.1 Het devies voor beslagene en derdeverkrijger is: ‘direct vervreemden, ondanks het beslag’. En wat is de betekenis voor de strafrechtspraktijk?

Download artikel als PDF

Advertentie